కాలిఫోర్నియా

More: లాస్ ఏంజెల్స్ , శాన్ ఫ్రాన్సిస్కొ , శాన్ డియాగో , డిస్నీల్యాండ్ , శాక్రమెంటో , నపా & సొనోమా , పామ్ స్ప్రింగ్స్