సెంట్రల్ & దక్షిణ అమెరికా

More: పెరు , బ్రెజిల్ , కోస్టా రికా , కొలంబియా , అర్జెంటీనా , ఈక్వడార్ , చిలీ , పనామా , గ్వాటెమాల , వెనిజులా , హోండురాస్ , బెలిజ్ , నికరాగువా , ఉరుగ్వే